SAS og FNs bærekraftsmål

Nå er vi kommet til andre del av kurset i digital markedsføring med ny foreleser Cecilie Staude. Innleggene fremover vil handle om modulen vår «Sosial Kommunikasjon i et bærekraftperspektiv «. Sammen med Ingrid Hammer skal jeg ha gruppeeksamen og vi skal skrive om flyselskapet SAS og hvordan de prøver å nå FNs bærekraftsmål.

CC: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal#&gid=1&pid=2

Hva er FNs bærekraftsmål

Bærekraftig utvikling vil si «utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov» (FN, 1987)

FNs bærekraftsmål er en plan verden skal arbeide sammen med for å bekjempe fattigdom, ulikhet, og klimaendringer innen 2030. Den består av 17 ulike mål som skal sørge for at vi tar vare på menneskene som lever nå, uten at det får negative konsekvenser for de neste generasjonene. Bærekraftig utvikling har tre dimensjoner som målene retter seg mot. Dette er klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Verden blir stadig mer opplyst av hva man kan gjøre for å bidra til bærekraftig utvikling. Søkelyset er blitt satt på forurensing, og det har oppstått «flyskam» de siste årene.

SAS og bærekraftsmålene

For å ta sin del av ansvaret har flyselskapet SAS utviklet en bærekraftig forretningsmodell som skal ta ansvar for sine handlinger. De arbeider mot å nå flere av FNs bærekraftsmål, og har fokus på klima og innovasjon, som reflekterer ulike punkter av planen. SAS har satt seg flere mål for å tilby bærekraftige reiser. Dette er gjennom milepæler som mål de vil oppnå innen en viss tid, prosjekter og tekniske innovasjoner. Deres langsiktige mål er å ha en klimanøytral flytrafikk. Dette ønsker de å få til etterhvert gjennom effektive el/hybrid-fly, biodrivsel og klimakvoter.

CC: A330 sunset sky, tail

I forhold til FNs bærekraftsmål relaterer følgende punkter til SAS bærekraftige arbeid:

Mål 5: Likestilling og styrke jenters og kvinners stilling

SAS: Jobbe for likestilling og mangfold på arbeidsplassen

Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

SAS: Rettferdige arbeidsforhold for ansatte, leverandører og partnere

Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

SAS: Effektivisering av reiser og utvikling av el/hybrid-fly

Mål 12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

SAS: Klimakvoter og biodrivsel, og passasjerers valg til å betale for biodrivsel

Mål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

SAS: Langsiktige mål er en klimanøytral flytrafikk

– Eirill Hoff

Kilder:

FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport Vår felles framtid (1987)

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

https://e24.no/naeringsliv/i/50yqQ1/flyskam-redder-ikke-kloden-men-du-kan-gjoere-det-ved-aa-fly-mindre

https://www.magma.no/barekraftige-forretningsmodeller

https://www.sas.no/barekraft/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *