Performance marketing – betal kun for synlige resultater

Uroer din bedrift seg for høye utgifter knyttet til annonsering? Utnytt dine annonser til det fulleste med performance marketing! Det er en kosteffektiv form for digital markedsføring der du kun trenger å betale når du har oppnådd klikk eller salg. 

Hva er performance marketing

Performance marketing, også kalt resultatbasert markedsføring, vil si markedsføring der resultatene styrer aktivitetene. Det er en type digital annonsering der man kun betaler ved resultater man kan måle. På denne måten trenger annonsører bare å bruke penger når det faktisk foreligger klikk eller salg fra annonsene. Performance marketing tillater testing av hvilke annonser som fungerer best. Det vil si at etter å ha funnet ut hvilke annonser som gir mest resultater, kan man velge å satse på enten den plattformen eller kanalen som utskiller seg. 

Målgruppe og segmentering

Med performance marketing vil fokuset være på individuell markedsføring. Det vil si at fokuset heller er på enkelt individer, enn slik generell massekommunikasjon opererer. Budskapet er tilpasset forbrukeren man prøver å nå, og dette gjør man gjennom segmentering. Kampanjene deles opp i segmenter der man treffer kunder som gjerne er i ulike stadier i kjøpsprosessen. Dermed vil forbrukerne få budskapet eller annonsen tilpasset til å fylle deres behov, som videre kan føre til positiv handling. Utenom stadier i kjøpsprosess, kan man også segmentere annonser etter faktorer som alder, kjønn, lokasjon og interesser.

Man kan også tilpasse annonser etter hvilken plattform målgruppen foretrekker. Da kan man se på demografier som nevnt over og vurdere hvilke plattformer som vil treffe best hos de ulike målgruppene. Dette kan blant annet være Facebook annonser, Google ads, sponsede Instagram innlegg eller Youtube annonser. Ved å splitte annonser opp i ulike segmenter kan man også tilpasse en annonsetekst ut ifra hvem den er rettet mot. 

Målbare resultater

Det finnes fire resultater innen performance marketing som ansees som de mest brukte. Dette er CPM (Cost-per-Mille), CPC (Cost-per-Click), CPL (Cost-per-Lead) og CPA (Cost-per-Action). 

CPM er en prismodell basert på hvor ofte annonsen din blir sett, og prisen blir oppgitt per tusen visninger. I nettaviser benyttes retargeting og bannerannonser, som oftest er basert på CPM. 

CPC benyttes i nettannonser der man betaler ut ifra hvor mange klikk man får. Dette kan ofte forvirres sammen med PPC (pay per click). Forskjellen er at PPC er en type markedskanal- eller tilnærming, mens CPC måler resultatene av klikkene.

CPL er en prismodell som fungerer slik at man betaler for antall henvendelser fra leads generert av annonsen. Prisen settes ut ifra en vurdering om hvilken verdi en potensiell kunde har. Da kan man samarbeide med salgsavdelingen sin, slik de kan utregne hvor mange leads som må til for å få et salg. 

CPA er annonsering på nett der man betaler for handlingen en annonse fører til, som oftest er salg. Da betaler tilbyderen når det faktisk foreligger et salg man kan dokumentere. Dette ser man ofte i affiliate annonser, hvor de som promoterer får en provisjon av annonsøren. Da kan promotøren ofte være en avis, blogg eller Youtube kanal. 

Fordelene med performance marketing

Ved å benytte seg av performance marketing kan man oppleve fordeler som:

 • Lavere risiko – du risikerer ikke å bomme på en annonse og tape penger
 • Bedre utbytte – du kan gjøre mer ut av annonser og spare penger
 • Testing – ved å kjøre tester kan du finne de riktige type annonsene for din bedrift
 • Optimalisering – etter testing kan man optimalisere annonsene som gir best utbytte
 • Målrettet – det settes høyt fokus på resultater og segmentering

– Eirill Hoff

Kilder:

https://www.omegamedia.no/performance-marketing

https://crude.no/performance-marketing-vs-tradisjonell-markedsforing/

https://blogg.markedspartner.no/hva-er-performance-marketing

https://pyxl.com/articles/ppc-vs-cpc/

Betalt vs organisk søk

De fleste har hørt om betalt og organisk søk. En standard rutine for folk i dag er å researche produkter og tjenester i søkemotorer før kjøp. Ved å rette blikket mot søk, betalt og organisk, kan bedrifter styrke sin synlighet på nett. 

Hva er en søkemotor?

En søkemotor er en programvare som er designet til å finne informasjon fra internett. Den fungerer som et datasystem hvor informasjonen er overensstemmende med søk og rangerer treffene etter hvor relevante de er. Treffene vises på en SERP, som står for Search Engine Result Page. Der vil treffene vises på resultatsiden som klikkbare lenker etter søk. Informasjonen man finner kan variere fra nettsider, bilder, videoer, artikler o.l.

Søkemotoren finner man gjerne som et eget nettsted, der man kan filtrere hva man leter etter med innstillinger. Dette blogginnlegget viser hvordan man kan utføre bedre Google søk. Når det er snakk om søkemotor er det vanlig at man automatisk tenker på Google, som er den mest brukte søkemotoren i Norge. Men det finnes flere ulike søkemotorer som blant annet Yahoo, Bing, Kelko og Kvasir. 

Betalt søk

Betalt søk vil si søkeordannonser som ligger øverst ved søk i søkemotoren, og også på høyresiden av søkeresultatene. På denne måten vil annonsen komme opp på første side ved søk, og bli tidlig oppdaget av søkerne. For noen er det ikke like lett å skille mellom søkeordannonser og organisk søk. I følge Instapage klarer ikke 45.5 prosent å skille mellom de to variantene. Men det viktigste å merke seg er at søkeordannonser inneholder ordet «annonse». 

Når digitale markedsførere skal opprette søkeordannonser benytter de med andre ord PPC, som står for paid per click. Det vil si at bedriften betaler for hvert klikk annonsen kan skaffe. Gjennom Google bruker man da noe som heter Google Adwords. Ettersom man kun betaler for klikkene, koster annonsen i seg selv ikke noe før besøkende klikker på den. Og så er det slik at prisene per klikk er billigere jo bedre landingssiden er. Altså har SEO (søkemotoroptimalisering) innvirkning på betalt søk, selv om det er vanlig å anta SEO er forbeholdt organisk søk. Dette kommer av at Google vil besøkende skal finne relevant informasjon som samsvarer søkene deres. På denne måten kan de fortsette å være den ledende søkemotoren. 

Organisk søk

Organisk søk vil si søkeresultater som man ikke kan betale for. De rangeres etter landingssidens relevans og kvalitet. For å vurdere dette blir det sett på innhold, lenker og det tekniske. Jo bedre landingssiden er, jo høyere rangeres den på SERP. Det skapes derfor en anerkjennelse og troverdighet til nettsidene som havner høyest oppe. Dersom man er en av de som kan skille mellom betalt og organisk søk, vil man helst se på det organiske søket. Dette er fordi søkeresultatet har fortjent plassen sin, og ikke er satt blant de øverste fordi det er betalt for.

Google har strenge krav til kvalitetssjekk, og for å komme høyt opp bør man benytte seg av SEO. Ved å ha fokus på å forbedre nettsiden sin i henhold til SEO, kan man bygge seg opp til å bli ett tillitsfull nettsted med en langvarig og stødig vekst. Ved å benytte seg av betalt søk kan man få umiddelbare klikk, mens ved organisk søk kan man bygge opp en troverdighet som generer klikkene. Les gjerne mer om SEO i dette blogginnlegget.

Hva skal man velge – betalt eller organisk søk?

Velg begge deler! Begge variantene har sine fordeler, og man begrenser seg ved å kun benytte seg av den ene. Både betalt og organisk søk drar nytte av SEO, så det er noe en bedrift uansett bør ha fokus på for å øke synlighet. Ved å velge begge kan man benytte seg av fordeler fra hver. Betalt søk gjør at du havner øverst på SERP, og generer raske klikk. Organisk søk bygger troverdighet og renommé, som gjør at klikk vil generere seg selv. Dersom man er en liten bedrift med strammere budsjett og ikke vet hvordan man skal synliggjøre seg bør man starte med SEO for organisk søk. Det er fordi SEO i seg selv er en kosteffektiv markedsføringsmetode, og annonser kan bli dyrt i lengden. 

– Eirill Hoff

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Søkemotor

https://redperformance.no/definisjon/serp-search-engine-result-page/

https://instapage.com/blog/what-is-a-ppc-landing-page

https://nettrafikk.no/synergi-seo-betalt-sok/

https://bonefish.no/blogg/166-hva-er-forskjellen-pa-sokeordsannonse-og-organisk-sokeresultat

https://neilpatel.com/blog/how-to-do-seo-for-a-tiny-website-that-doesnt-have-any-visitors/

Inbound marketing – en moderne markedsføringsteknikk

Inbound marketing er en moderne teknikk for markedsføring i dag. Stadig flere undersøker hva inbound marketing er, og ønsker å implementere det i sin bedrift. Ved å benytte denne teknikken kan du og få skape en ny tilspisset markedsføring for din bedrift som kan genere flere salg.

Hva er inbound marketing?

«Inbound marketing er en teknikk for å trekke kunder til produkter og tjenester via content marketing, sosiale medier, SEO og merkevarebygging» (wikipedia)

Formålet med inbound marketing er å forbedre kundeopplevelse- og relasjon ved å tilby potensielle kunder relevant informasjon de kan verdsette gjennom blogger, nyhetsbrev og sosiale medier plattformer. Man skal følge kunden fra start til slutt, og guide de gjennom kjøpsprosessen. Inbound marketing er en moderne markedsføringsteknikk som er tilpasset dagens kjøpsreise. 

Opprette personas

Når man skal benytte seg av inbound marketing må man ha en klar målgruppe. For å distribuere informasjon til riktig publikum er det viktig å opprette såkalte «personas». Det vil si at du maler et bilde av den ideelle kunden og henter inn relevant informasjon om de. På denne måten kan man tilby skreddersydd innhold som er tilrettelagt kjøpsprosessen. Disse personene finner man gjennom leads, som vil si personer som har utvist ekstra interesse for det du tilbyr. De vil ofte ha fyllt ut et skjema med informasjon om seg selv, i bytte mot et innholdsprodukt fra din nettside. På denne måten skaffer du informasjon som kan forbedre kommunikasjonen mellom kunde og virksomhet, som videre kan føre til salg.

Hva er forskjellen mellom inbound marketing og content marketing?

Inbound vs outbound marketing isometric vector. Hand with megaphone and another one with magnet are trying to capture the attention of the crowd of people.

Inbound marketing og content marketing er ikke alltid like lett å skille fra hverandre. Content marketing defineres som “en strategisk markedsføringstilnærming som er fokusert på å skape og distribuere verdifullt, relevant og konsistent innhold for å tiltrekke og beholde et tydelig definert publikum – og drive lønnsom kundebehandling.” (The Content Marketing Institute)

Mange vil si at content marketing er en del av inbound marketing, og det er sant. For uten innhold ville man ikke hatt inbound marketing. Det som separerer de to teknikkene fra hverandre er at man ved inbound ikke distribuerer mye informasjon til et bredt publikum slik man gjør med outbound gjennom for eksempel tv-reklamer. Forskjellen på de to teknikkene er også at content marketing ikke inneholder elementer som e-postmarkedsføring, design av nettside o.l. Inbound marketing er en komplett versjon sammensatt av begge teknikker.

Gjennom inbound marketing kan potensielle kunder verdsette informasjonen virksomheten gir ut i de mer tilspissede informasjonsmetodene, og selv oppsøke nettsiden din for å finne ut mer. 

Hvorfor øker behovet for inbound marketing?

Det har utvist seg et økt behov for inbound marketing. Dette er fordi det løser flere bedrifters problemer. Inbound Group nevner tre årsaker bak det økte behovet:

1. Markedsføring kan være vanskelig å måle:

Inbound marketing-software gjør det enklere å måle markedsføringseffekt. All informasjonen som blir hentet inn gir en større oversikt over kostnader ved leads og kunder. Du kan måle effekten av hvilken markedsføring som virker, og hvilken som ikke gjør det. 

2. Leads er nødvendig for vekst

Med inbound marketing skaffer du flere og kvalifiserte leads. En rapport fra MIT viser at man kan tredoble antall leads i løpet av et år ved å bruke inbound marketing.

3. Cold calling er mindre effektivt

Cold calling viser seg å være mindre effektivt. Ved å benytte seg av leads kan du kontakte kunder som er klar til å kjøpe og er kjent med bedriften din, fremfor noen som verken vet hvem du er og ikke har tid.

– Eirill Hoff

Kilder:

https://www.avidlyagency.com/no/growthhub/content-marketing-og-inbound

https://blogg.markedspartner.no/hva-er-et-lead-og-hva-er-et-prospect

https://en.wikipedia.org/wiki/Inbound_marketing

https://www.inboundgroup.com/no/inbound-marketing#hva_er_inbound_marketing_0

Øk din bedrifts vekst betraktelig med growth hacking

Growth hacking er den nye hypen hos ny oppstartede bedrifter. Store selskaper som Google, Amazon, Airbnb, Dropbox o.l. har alle til felles at de gjennomfører store antall growth hacks gjennom hvert år. Glem vanlig markedsføringsstrategier, og implementer growth hacking i din bedrift!

Hva er growth hacking?

Growth hacking er strukturerte og eksperimentelle strategier for å øke et selskaps vekst. Alle oppstartede bedrifter leter etter growth hackers. Dette gjør de for å vokse raskt og skaffe mange kunder og høy inntekt. Selve begrepet ble først tatt i bruk av direktøren og grunnleggeren av «GrowthHackers», Sean Ellis i 2010. Dette ble utviklet da Ellis kom opp med en ny stillingsbeskrivelse for å hjelpe nye selskaper med vekst. Å søke etter ansatte som markedsførere ga ikke han jobbsøkere som primært fokuserte på vekst. Dermed opprettet han stillingsbeskrivelsen «growth hacker» slik han kunne finne noen som hadde det som hovedfokus.

Et annet ord for growth hacker, er growth marketer. Det som definerer en growth hacker er at de bruker kreative lavkostnad strategier for å skaffe og holde på kunder. Growth hackers kjennetegnes ved å være påståelige, nysgjerrige og analytiske. Arbeidsoppgavene deres går ut på å teste og analysere nye strategier for vekst. Hvis man skal forklare hva en ideell growth hacker er, vil man si at de vet hvordan man velger prioriteringer for vekst, identifiserer kanaler for kundeanskaffelse og kan måle suksess og vekst.

Kommuniser med markedet

Dersom ditt selskap ønsker å benytte seg av growth hacking må du først skape produktet eller tjenesten deres og teste hvordan markedet responderer til det. Det du vil finne ut er om folk er interessert og villig til å bruke penger på det. På denne måten kan du anskaffe data du kan benytte til å finne ut hvem målgruppen er, hvilken atferd de har og dermed tilpasse vekststrategier i henhold til det. Suksess kommer ikke av å skape et supert produkt og håpe på at det blir tatt godt imot. Du må finne ut hvilke behov markedet har og gi de løsningen på problemet.

Discussion and communication in the office, teamwork, brainstorming. Vector illustration.

Etterhvert som tiden går er det naturlig å oppdatere produktet eller tjenesten i jevnlige intervaller. Ved å utføre spørreundersøkelser hos kundene kan du bruke tilbakemeldingen til å justere produktet eller tjenesten din. Da vil du alltid vite hvordan markedet stiller seg, og se til at bedriften din går i riktig retning. Ved å vente for lenge med å skaffe tilbakemeldinger kan du tape mye penger og tid brukt på å jobbe med noe som egentlig ikke fyller kundebehov. Ikke minst kan jevnlige oppdateringer skape oppmerskomhet rundt produktet eller tjenesten din, og føre til økt omtale.

Dropbox sin suksess med growth hacking

Dropbox er i dag verdt 10 milliarder dollar, men de har brukt overraskende lite penger på reklame. Kort forklart tilbyr de skylagring som brukerne kan ha tilgang til over internett. Suksessen deres klarte de å oppnå ved hjelp av growth hacking. Sean Ellis hjalp de faktisk med vekst da de var et ny oppstartet selskap. En growth hack de har benyttet seg av er henvisningsprogram ved å forbedre produktet for kunden når de deler det videre. Dersom en kunde inviterte en venn til drop box, og vennen opprettet en konto, ville begge få 500 mb hver ekstra plass i skylagringen. På denne måten fikk de utvidet brukere ved hjelp av kundene, ettersom begge parter fikk fordeler. Antall brukere økte nesten med 60% over natten etter den kundefordelen ble presentert.

Ved å implementere henvisningsprogrammet i google og facebook kunne kundene invitere vennenene sine enkelt med noen få klikk. På denne måten sparte de seg store annonsekostnader. Og når kundene hadde tatt benyttet seg av henvisningsprogrammet, regnet Dropbox med at kundene ikke ville bytte plattform etterhvert som plassen i skyen deres økte. 

– Eirill Hoff

Kilder:

https://www.fullstakk.no/growth-hacking?gclid=CjwKCAjwtqj2BRBYEiwAqfzur2NayJc55KCBNmczrynmYyA8pxEnA0GOsuFuC7grE1ByMf22dWVKthoCGVwQAvD_BwE

https://neilpatel.com/what-is-growth-hacking/

https://optinmonster.com/glossary/growth-hacking/

Hvordan utføre SEO for en liten nettside uten besøkende eller penger

I dette innlegget skal jeg oversette «How to do a SEO for a tiny website that doesnt have any visitors» av Neill Patel. Årsaken til at jeg valgte dette temaet er at søkemotoroptimalisering (SEO) er noe jeg selv ønsker å lære. Patel’s innlegg er laget på en oversiktlig og strukturert måte som er enkel å forstå. Informasjonen han deler er rett på sak og relevant for de fleste virksomheter. Dette er virkelig et interessant innlegg som bør leses!

Et kjent uttrykk blant virksomheter er at de er usikre på om de vil benytte seg av SEO, og ofte på grunn av størrelsen av virksomheten. Mange tror at SEO ikke vil hjelpe små bedrifter. Men det er spesielt de som kan ha nytte av SEO. Med så nært som null antall besøkende er det svært viktig å tilsynegjøre seg. En annen grunn til å benytte det er at det er den mest kosteffektive markedsføringen for små virksomheter med lave budsjett. SEO kan bli vendepunktet som snur virksomheten din rundt. Ikke alle nye selskaper har råd til annonser, og i lengden kan det bli for dyrt. Selv om du ikke får en umiddelbar oppgang i besøkende med SEO, slik du gjør med annonser, vil du få en langvarig og stødig vekst. De som besøker siden din har med en nysgjerrighet funnet den, ikke som med annonser (ppc) der du betaler for klikk.

Utvikle en innholdsstrategi

Dette er en teknikk som kan være vanskelig, men absolutt er verdt arbeidet. De fleste små virksomheter nøler med å utvikle en innholdstrategi. De tror at krever for mye kapasitet, men du trenger ikke å spamme blogginnlegg for å være suksessfull. Det folk ønsker er korrekte og troverdige svar. Bloggene Backlinko og Copyblogger ble ikke store av å poste mye, men av å gi ekte svar i bloggene sine. 

Hvordan lager man en slik innholdsstrategi?

–       Først finner du ut hva du vil skrive

–       Så skriver du om det

Så enkelt er det. 

1. Finn skjæringspunktet mellom 1) produktet eller tjenesten din 2) hva potensielle kunder leter etter.

Vanligvis ville man startet med søkeordforskning. Men begynn i stedet med å tenke på saken fra et bredere perspektiv. Det du skal finne ut er hva folk søker etter, og hva du kan tilby. Skjæringspunktet mellom dette gir deg svaret på innholdsstrategien  din. Utfører du det riktig vil du få oppmerksomheten til folk som er i undersøkelse- eller kjøpefasen. 

Ved å lese kommentarfelt på for eksempel Yelp kan du finne mye nyttig informasjon. Gå inn på like virksomheter som den du utfører SEO på, velg så den med flest tilbakemeldinger. Når du leser gjennom kommentarfeltet skal du være oppmerksom på de laveste vurderte tilbakemeldingene. Ved å merke deg hva som plager folk, kan du bruke den informasjonen til å love kunder at du vil løse de problemene. Noe som er viktig å ha i bakhodet er at folk leter etter svar på spørsmål som er relevant til produktet eller tjenesten din.  

2. Skap innhold rundt de temaene

Den andre fasen av å utvikle en innholdstrategi er utførelsen, altså å skrive innhold. Den beste formen for innhold er de lange tekstene. Hvis du vil at innholdet ditt skal ligge øverst, få kundeoppmerskomhet og etablere tillit, så må du lage lange tekster som er grundig utført med troverdig innhold. 

Hva med søkeordforskning?

Den tradisjonelle søkeordforskningen har endret seg. Det handler mer om hva brukeren ønsker enn nøkkelord. Litt søkeordforskning er å regne med, men det viktigste er å finne ut hva ditt publikum ønsker og hvordan du kan tilby det. 

Tips til å bygge en suksessfull innholdsstrategi

Her er noen hjelpsomme tips som omhandler å bygge en innholdsstrategi som fungerer for deg.

Først og fremst trenger du ikke å føle deg overveldet. Det er ikke nødvendig å teste alle slags løsninger på samme tid, som å holde webinar, skrive blogg og ha ti automatiske e-poster. Start med å fokusere på et innholdsområde i gangen.

 1. Det anbefales å starte med blogging. Dette er en enkel løsning for å skape innhold, og ikke minst er den kosteffektiv. Hvis du velger å blogge, kan du starte med å undersøke lange nøkkelord. Det er den mest effektive versjonen av å implementere søkeord.
 2. Hold deg til en ukentlig rutine. Dersom planen er å poste blogginnlegg to ganger i uken, så gjør du det.
 3. Når du har blitt kjent med en type innhold, tester du en enda en. Poenget er å ha produktive rutiner for innholdsstrategien. Bli flink i for eksempel blogging og fortsett med det.
 4. Til slutt del innholdet ditt! Det er ikke nok at nettsiden din har innhold om ingen får se det. Du må opplyse folk og vise det. Slik generer du besøkende. Du kan for eksempel dele innhold på Facebook eller LinkedIn.

Det er i bunn og grunn hvordan du utvikler en innholdsstrategi. Men det er viktig å ikke glemme å lage en solid strategi. Undersøkelse og strategi er de viktigste delene av å utføre SEO. Forhastede SEO er bortkastet tid og penger. Hvis du legger riktig innsats i det, vil det lønne seg i det store bildet.

Ta vare på tilhengere

Før var markedsføring en en-veis kanal til publikum. Nå går kommunikasjonen begge veier. Ved å ha folk som stoler på deg, vil de besøke siden din ofte, og dele innhold. Besøkende blir til kunder, og de ser på siden din som troverdig. Du trenger ikke kjempe om oppmerksomheten til publikum. Ved å ha tilhengere som stoler på deg, vil virksomheten din automatisk vokse. Å bygge et publikum fra starten er viktig, selv om det bare er en liten gruppe. Det kan føre til din virksomhets suksess. Ved å bruke Google Analytics kan du bli kjent med de som besøker nettsidene din, og finne ut hva de ønsker.

– Eirill Hoff

Kilder:

https://neilpatel.com/blog/how-to-do-seo-for-a-tiny-website-that-doesnt-have-any-visitors/

Hvordan vi lærer best

Å lære beskrives som en varig endring i atferd som følge av nye erfaringer. Men hvordan kan vi få optimalt utbytte av læring? I samarbeid med Ingrid Hammer har jeg laget en liste med våre 6 beste læretips vi har tilegnet oss gjennom årene.

Våre 6 beste tips for læring

1. Research

Når man studerer på høyere utdanning kreves det at man er selvstendig og tar ansvar for din egen læring. Et tips til å få maks utbytte av læringen er å gjøre research om emnet du går gjennom. Det kan eksempelvis være å lese spennende artikler eller blogger som forteller emnet på en annen måte enn pensum bøkene. Dersom man vet hva foreleseren skal gå igjennom neste gang, kan man gjøre research på forhånd slik at man får en bedre forståelse i timen og er forberedt.

2. Notater

Det er bevist at man lærer bedre når man skriver. Ved å ha en god notatteknikk kan du få maksimal utbytte av læringen. En felle mange ofte går i som student er å skrive for mye. Når man sitter i forelesningen er det ikke alltid like lett å vite hva som er vesentlig, og hva som ikke er det. Dermed kan man sitte igjen med side på side av unødvendige notater. Hva som er den beste metoden er individuelt, og dette må man prøve seg frem til. Men ved å skrive med tydelige mellomrom mellom ulike deler, og bruke forskjellige farger og overskrifter kan du få oversiktlige notater som kan brukes på nytt. Merk deg nøkkelord du vil fokusere på og lag lister. Ofte vil man skrive ned ordrett hva man prøver å lære, men du vil huske det bedre om du bruker egne ord. 

3. Youtube

Youtube inneholder det meste av alt. Dersom du ønsker å få noe forklart er dette plattformen for det. Alle kan laste opp videoer der, og seriøsiteten varierer fra profesjonelle til amatør videoer. Du kan også få se illustrasjoner av det du ønsker å lære mer om. Da vil du ha nye knagger å henge kunnskapen din på. YouTube gir deg også en variasjon i materialet du ønsker å lære. Etter å ha lest timesvis på pensum, kan du få et avbrekk og heller fokusere på å lytte.

4. Forklare til andre

Vi har alle vært der når foreleseren tilfeldigvis stiller deg et pensumrelatert spørsmål, og du kjenner nervøsiteten stige. Men ofte vil dette føre til at fokuset blir skjerpet og du faktisk prøver å huske hva han sa om dette tidligere i timen. Ved å forklare til andre noe du prøver å lære selv lager du en enklere versjon av stoffet som du selv har nytte av. Du vet at du blir lyttet til og at mottakeren forventer at du skal gi en bedre forståelse for dem om temaet. Her får du også sjekket hva du egentlig husker fra læringen. 

5. Kollokviegrupper

Kollokviegrupper er noe alle ble kjent med i starten av studieløpet, og det er en fantastisk ressurs for økt læringsutbytte. Det som er viktig er å være i kollokviegruppe med noen som har samme motivasjon og ambisjoner som deg. De som ønsker å sette av like mye tid til skole og lesning. 

6. Lage blogginnlegg

Blogginnlegg kan være bedre enn notater. Når man blogger må man virkelig sette seg inn i stoffet slik at man klarer å produsere en god faglig tekst. Man har også i bakhodet at folk skal lese det du selv skriver, og bruker dermed enda mer tid på å gjøre best mulig research. Dette bidrar til at du selv lærer mye mer og får en dypere forståelse av pensum og det du skriver om. 

– Eirill Hoff

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Læring

https://studenttorget.no/index.php?artikkelid=14300

La selskapet ditt vokse med OKR – styringsettet for gjennomføring

Som nevnt i forrige innlegg er OKR et styringssett som blir benyttet av mange ledende organisasjonersom Amazon, Google, Facebook m.f. Men det er ikke bare de store internasjonale aktørene som benytter OKR. Norske selskaper som Finn.no, Deloitte, Kolonial.no og Schibsted tar også i bruk styringssettet. Det skal sørge for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene. 

OKR står for Objective Key results og brukes til å besvare to spørsmål. 

Objective: Hva ønsker du å oppnå? 

Key results: Hvordan skal du gjøre det? 

Hvordan lage gode OKR

Når du skal lage OKR til ditt selskap må du ha riktig form for objective og key results. Objective er kvalitativt og Key results er kvantitativt. 

Et godt objective kjennetegnes ved at det er inspirerende, kort og forteller hva ditt team vil oppnå. Det skal motivere teamet, ikke bare sjefen. OKR er kortiktig, og gjelder for ett kvartal. Eksempler på objective kan være: «bli Oslos ledende tekstilbutikk» eller «forbedre kundeservice så vi kan øke kundetilfredshet».  

Key results måler resultatene du vil oppnå for å møte ditt objective. Bak hvert key result skal det stå oppført hva sannsynligheten for at du når resultatet er. Målene skal være så høye at man må arbeide hardt for å kunne nå de. Dersom alle key results blir truffet uten utfordring, er de for lave. Eksempler på key results er «kr1: få 100 tilbakevendende kunder (5/10)» og «kr2: øke antall abonnerende til 500 (3/10)»

Fra ide til gjennomføring

Selve ideprosessen i et selskap kan være lettvint, men det er når man kommer til selve gjennomføringen at det oppstår et behov for struktur. For at gode ideer ikke skal gå i vasken, må man finne løsningene som sikrer at ideen kan gjennomføres. I det inngår det også at man oppnår målene som er satt og at selskapet har fokus på fremdrift og de viktigste aktivitetene. For at et selskap skal oppnå gode resultater, er det nødvendig at alle følger planer som arbeider mot det samme sluttresultatet. Men sannheten er at 95% av ansatte ikke er sikker på bedriftens strategi. Dersom alle går rundt uten samme målsetting, reduseres sannsynligheten for å lykkes. Noen vil sette seg høye mål og aktiviteter, mens andre velger lavere som er enklere å gjennomføre. Derfor har mange store selskaper tatt i bruk OKR. 

OKR sine to spørsmål om objective og key results skal besvares hvert kvartal. Dette fører til økt fokus på målsetting og gjennomføring, slik alle kan følge samme utgangspunkt. Selvfølgelig er man avhengig av en god lederstruktur og arbeidsmiljø, men OKR løfter dette ved å forbedre kommunikasjonen i bedriften. Med nye mål og milepæler hvert kvartal kan man ha et spisset fokus på å gjennomføre. Det er viktig å ha langsiktige mål man arbeider for og, men kortere perioder gjør at man har et tidspress som fører til raskere resultater. Altså øker effektiviteten i selskapet. Det er nettopp dette som gjorde at Google vokste seg store.

Google gikk fra 30 til 80 000 ansatte

I 1999 investerte John Doerr 11,8 millioner dollar i Google. De hadde en god søkemotorteknologi, men pengene kom ikke inn. Dermed valgte Doerr å besøke selskapet to måneder etter investeringen, for å informere de om OKR. Google hadde lite form for styring på det tidspunktet, og OKR ble vendepunktet for de etter de valgte å satse på styringssettet. Så vidt et år senere hadde de satt seg sitt langsiktige mål: «å organisere verdens informasjon og gjøre det universelt tilgengelig og brukbart». (Doerr, 2017) Google benytter fremdeles OKR som har vært tatt i bruk hvert kvartal siden 1999, den gang hadde de 30 ansatte og nå har de over 80 000. 

Zalando ble den største europeiske moteplattformen

Nettbutikken Zalando er i dag den største europeiske moteplattformen. Denne statusen utviklet seg etter de adapterte OKR som styringsform. Christoph Lange var den tredje ansatte hos Zalando. Etter å ha blitt inspirert av Googles resultater fra OKR, valgte han å besøke Googles hovedkvarter i 2013. Han skulle starte opp en ny avdeling, Zalando Brand Solutions og fikk frie tøyler til å innføre OKR. Etter å ha sett suksessen hos Brand Solutions valgte de å implementere styringsettet i resten av selskapet. De brukte Googles modell av OKR, men tilpasset den til Zalando. Før de innførte OKR hadde de omlag 20 ansatte i Brand Solutions, etter styringsettet ble tatt i bruk økte antall ansatte til over 100. Nå har de en «OKR uke» i starten av hvert kvartal, der en komité på bedriftsnivå sikrer at de har tilstrekkelige OKR på de ulike nivåene i selskapet. 

– Eirill Hoff

Kilder:

https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/

https://inevo.no/blogg/hva-er-et-godt-okr-objectiveambisjon/

https://www.perdoo.com/the-ultimate-okr-guide/

Doerr, John. 2017. «Measure what matters». Portfolio Penguin.

Fra eksamensoppgave til lovende nettbutikk

Nå er vi i gang med modul 3 i E-varehandel med foreleser Karl Philip Lund. Første forelesning startet tirsdag 21. april gjennom Zoom, der vi ble introdusert for hva som skal skje videre i semesteret. I samspill med eksamen skal vi starte nettbutikk, og for å visualisere dette hadde vi studentgjester fra tidligere år som fortalte om deres erfaringer.

Med både blogginnlegg, eksamen og nettbutikk vil vi ha flere baller i luften, men etter forelesning 1 og 2 denne uken har vi blitt tydelig informert om hvordan man skal gå frem. Vi fikk også mulighet til å stille spørsmål til de tidligere studentene, noe som var nyttig og ga motivasjon for oppgavene fremover. 

Brisen Apparel

I første forelesning møtte vi tidligere studenter Marius Schafferer og Ola Olsen. Sammen med tredjeperson Jonas Paulsen startet de klesmerket Brisen Apparel gjennom nettbutikken sin forrige år. Det startet som en del av eksamensoppgaven, men etter deres suksess er nettbutikken fortsatt i drift. I Brisen Apparel AS operer Marius Schafferer som medeier, og Ola Olsen som CEO. I utviklingen av nettbutikken startet de med å finne produkt de ville selge og bestemte seg for å lage noe eget. Det ble klær med logoen deres «Brisen» og et print av et vinglass. Et av de første trinnene de gikk gjennom som vi og skal, var å lage OKR. 

OKR

OKR står for Objective Key Results, og er et styringssett som blir benyttet av mange ledende organisasjoner. Det skal sørge for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene. OKR skal svare på to spørsmål: 

1. Hva ønsker du å oppnå? 

2. Hvordan skal du gjøre det? 

Brisens OKR:

Objective: Tilegne sterk kompetanse på oppstart, lansering og å drive en nettbutikk

KR1: Fullt funksjonerende nettbutikk (fra første møte med nettsiden til varen kommer frem til kunden)

KR2: Få i gang følgergruppe i sosiale medier (150 følgere)

KR3: Få i gang en e-postliste med nyhetsbrev (20 stk)

KR4: 3 unike designs 

KR5: 20 salg på nettbutikken dette kvartalet

KR6: Photoshoot med produkter og bilderedigering fullført

Forretningsmodellen deres

Valg av plattform

Videre måtte de velge hvilken plattform de ville opprette nettbutikken sin på. Valget stod mellom Woo Commerce og Shopify. Woo commerce ga flere muligheter, ville kostet litt og passer best for de med mer kunnskap. Dermed falt valget på Shopify som er gratis og mer passende for nybegynnere. Der valgte de å fokusere på design som er «mobilvennlig», ettersom det er der folk flest benytter sin digitaltid.

De valgte Stripe som betalingsløsning gjennom Shopify. Den tilbyr betaling gjennom Visa, Mastercard, Applepay, og Vipps om ønskelig men den er mer vrien å ordne. Alle betalingsløsningene tar transaksjonsgebyr med prosentsatser, og utbetalingen kan ta opp til 7 dager,  derfor anbefaler de å legge inn noen kroner på Printful.

Printful som leverandør

Med valg av leverandør gikk de for et selskap som heter Printful. Det fungerer slik at man legger inn en ordre på nettbutikken, og deretter blir den behandlet og videresendt til Printful som lager produktet og sender det til kunden (dropshipping).

Fremgangsmåten de benyttet er en god oppskrift for senere kull som også skal opprette nettbutikk. Hos Prinful kan du få bilder av modeller i designet ditt, men de valgte å heller ta egne bilder for å vise hvordan klærne ville sett ut i virkeligheten og skape en profesjonell setting. Planen bak photoshootene var også å lage nok innhold til å fylle sosiale medier og nettbutikken med før lansering.

Markedsføring med Mailchimp og Bonjoro

Før oppstart ville guttene bak klesmerket opprette en e-mail for Brisen Apparel. Denne skulle sørge for velkomstbrev, nyhetsoppdateringer og påminnelser om forlatte handlekurver. De valgte å gå for selskapet Mailchimp som enkelt integreres med Shopify. E-mailene førte ikke til store salg men ga likevel en økning.

En annen løsning de benyttet av personlig markedsføring med selskapet Bonjoro. Gjennom det sendte de personlige hilsener i form av video til kunder som hadde meldt seg på nyhetsbrevet eller foretatt et kjøp. Dette skaper en nærmere relasjon mellom forbruker og selger, og bidrar til å spre ordet om klesmerket.

Lanseringen og hva som skjedde etter

Stor suksess på dag én

Uten en lanseringsstrategi å følge fra pensum måtte guttene fra Brisen planlegge slippet av klesmerket selv. De valgte å legge ut innlegg på Facebook som fortalte om klesmerket Brisen Apparel, som ble delt 22 ganger. Sammen med dette hadde de en ti prosent rabattkode dersom man meldte seg på nyhetsbrevet den første uken etter lansering. Dette førte til stor trafikk på nettsiden, og flere delinger på ulike innlegg. Den første dagen hadde de omsatt for 5142 kr, og gjennom Google Analytics fant de at majoriteten av salget kom fra Facebook.

Bruk av influencere

Etter lansering valgte de å ta i bruk influencere. Først en venn av skaperne med stor tilhengerskala, og videre ble de spurt av en micro-influencer om han fikk reklamere for klærne deres. Begge influencerne førte til økt salg, og dette kunne de tracke ved å se hvilke rabattkoder som var benyttet og sjekke direkte salg kommende fra Instagram.

Hva med Brisen’s OKR?

Deres Objective «tilegne sterk kompetanse på oppstart, lansering og å drive en nettbutikk» ble møtt, da de ikke hadde noe kompetanse før oppstart og tilegnet seg dette gjennom prosessen. Alle deres Key Results ble også møtt, der det mest markante var salget deres som endte på 55 i stedet for målet 20.

– Eirill Hoff

Kilder:

https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/

https://www.youtube.com/watch?v=ra6DUT7ew54&feature=youtu.be&t=376

Kommunikasjon med målgruppe

Flyselskapet SAS har flere interessenter, eksterne og interne. Målgruppen for kampanjen deres om bærekraftig arbeid er passasjerene, med hovedfokus på det yngre segment. Generasjon Y (millennials) er mest opptatt av bærekraftighet, og den yngste generasjon Z blir sterkt påvirket av generasjonen før de. 

CC: https://www.consultancygroup.com/blog/2018/03/the-impact-of-millennials-in-the-workplace

Hvorfor SAS har behov for en bærekraftig kampanje

De siste årene har det som nevnt i forrige innlegg oppstått en negativ stigma rundt å ta fly, kalt «flyskam». For at SAS ikke skal bli negativt påvirket av miljøbevissthet, må de selv gjennomføre bærekraftige tiltak. Dette må kommuniseres til målgruppen slik at de er bevisst på at SAS er et flyselskap som jobber for en grønnere verden. Gjennom kommunikasjonskampanjen er det nettopp dette de vil få til. Den vil utarte seg på sosiale medier, og det er der den yngre generasjon bruker mest tid. 82 prosent av generasjon Z , og 81 prosent av millennials sjekker sosiale medier daglig. De bruker vesentlig mer tid på sosiale medier enn de eldste, og er mer opptatt av bærekraftighet.

Hvordan de skal kommunisere med målgruppen

Gjennom kommunikasjonskampanjen skal SAS opplyse om sitt bærekraftige arbeid. Den skal utartes på Facebook, Instagram og Snapchat, som er de mest besøkte sosiale mediene. Bortsett fra kampanjen, har SAS også andre måter å opplyse passasjerene på om deres tiltak for bærekraft. Når man går inn på nettsiden deres for å bestille billett kommer ordet «bærekraft» opp som en lenke man kan trykke på. Dette kommuniserer tidlig at det er viktig for SAS siden det er listet tydelig på hovedsiden deres. Der kan man lese om de ulike tiltakene og milepælene de har satt i gang. I billettprosessen får man også opp alternativet om å kjøpe biodrivstoff. Dette gir passasjerene mulighet til å selv kunne bidra til mindre forurensing, og forteller at SAS bryr seg om miljøet.

Klimabarrierer

For å engasjere målgruppen må man finne løsninger til klimabarrierer. Forsker Per Espen Stoknes presenterer fem barrierer, og fem løsninger.

 1. Oppleves langt borte: Man ser ikke realiteten av klimautfordringer, fordi utfordringene ikke er synlige der vi er.
 2. Lei av dommedagsvarsler: Føler seg hjelpesløs, og tar avstand fra negativitet.
 3. Konflikt mellom hva vi vet og hva vi gjør: Gjør ting vi vet egentlig ikke er bra for miljøet.
 4. Fornektelse: Søker tilflukt fra virkeligheten.
 5. Vår identitet: Vil ikke godta at man gjør dårlige ting, for å opprettholde sitt syn på seg selv.

Løsningene SAS kan kommunisere

1. Kraften i sosiale medier: Bruke kommunikasjonskampanjen til å opplyse om bærekraftige tiltak.

2. Bruk positive rammer: Snakke om hva man kan få til med bærekraftige tiltak, ikke kun fokusere på skaden luftfart forårsaker.

3. Tilrettelegg for enkle handlinger: SAS oppfordrer til å til å ta med mindre bagasje.

4. Fortell historier: Vise til hva SAS har fått til, bl annet vurdert som mer miljøvennlig enn Norwegian.

5. Fokuser på tiltak som vi personlig kan gjøre noe med, nå! Man kan være med å bidra til grønn vekst ved å kjøpe biodrivstoff under billettkjøp.

– Eirill Hoff

Kilder:

https://e24.no/naeringsliv/i/50yqQ1/flyskam-redder-ikke-kloden-men-du-kan-gjoere-det-ved-aa-fly-mindre

https://forskning.no/barn-og-ungdom-klima-media/derfor-gjor-de-unge-klimaoppror/1338089

https://forskning.no/handelshoyskolen-bi-klima-partner/5-barrierer-mot-klimatiltak/453056

https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q419-profiler-bruksfrekvens-og-utvikling

http://www.medienorge.uib.no/files/Eksterne_pub/Deloittes_Medievaneundersøkelse_2018%20(1).pdf

SAS og FNs bærekraftsmål

Nå er vi kommet til andre del av kurset i digital markedsføring med ny foreleser Cecilie Staude. Innleggene fremover vil handle om modulen vår «Sosial Kommunikasjon i et bærekraftperspektiv «. Sammen med Ingrid Hammer skal jeg ha gruppeeksamen og vi skal skrive om flyselskapet SAS og hvordan de prøver å nå FNs bærekraftsmål.

CC: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal#&gid=1&pid=2

Hva er FNs bærekraftsmål

Bærekraftig utvikling vil si «utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov» (FN, 1987)

FNs bærekraftsmål er en plan verden skal arbeide sammen med for å bekjempe fattigdom, ulikhet, og klimaendringer innen 2030. Den består av 17 ulike mål som skal sørge for at vi tar vare på menneskene som lever nå, uten at det får negative konsekvenser for de neste generasjonene. Bærekraftig utvikling har tre dimensjoner som målene retter seg mot. Dette er klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Verden blir stadig mer opplyst av hva man kan gjøre for å bidra til bærekraftig utvikling. Søkelyset er blitt satt på forurensing, og det har oppstått «flyskam» de siste årene.

SAS og bærekraftsmålene

For å ta sin del av ansvaret har flyselskapet SAS utviklet en bærekraftig forretningsmodell som skal ta ansvar for sine handlinger. De arbeider mot å nå flere av FNs bærekraftsmål, og har fokus på klima og innovasjon, som reflekterer ulike punkter av planen. SAS har satt seg flere mål for å tilby bærekraftige reiser. Dette er gjennom milepæler som mål de vil oppnå innen en viss tid, prosjekter og tekniske innovasjoner. Deres langsiktige mål er å ha en klimanøytral flytrafikk. Dette ønsker de å få til etterhvert gjennom effektive el/hybrid-fly, biodrivsel og klimakvoter.

CC: A330 sunset sky, tail

I forhold til FNs bærekraftsmål relaterer følgende punkter til SAS bærekraftige arbeid:

Mål 5: Likestilling og styrke jenters og kvinners stilling

SAS: Jobbe for likestilling og mangfold på arbeidsplassen

Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

SAS: Rettferdige arbeidsforhold for ansatte, leverandører og partnere

Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

SAS: Effektivisering av reiser og utvikling av el/hybrid-fly

Mål 12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

SAS: Klimakvoter og biodrivsel, og passasjerers valg til å betale for biodrivsel

Mål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

SAS: Langsiktige mål er en klimanøytral flytrafikk

– Eirill Hoff

Kilder:

FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport Vår felles framtid (1987)

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

https://e24.no/naeringsliv/i/50yqQ1/flyskam-redder-ikke-kloden-men-du-kan-gjoere-det-ved-aa-fly-mindre

https://www.magma.no/barekraftige-forretningsmodeller

https://www.sas.no/barekraft/